Workshop

DET LILLA LEDERSKAB
– FREMTIDENS AMBITIØSE LEDERSKAB

I denne workshop introducerer Tina Moe fremtidens ambitiøse lederskab, ”Det Lilla Lederskab”, og sætter det til debat blandt deltagerne. Tina faciliterer og finder sammen med deltagerne den aktuelle farve på lederskabet i den pågældende organisation. Herfra udfordrer hun deltagerne på de fremtidige værdier for organisationens lederskab.


Varighed
Fra 2,5 til 3,5 timer

Målgruppe
Ledergrupper i private- og offentlige virksomheder og organisationer.

Udfordring
Den kontinuerte krisestemning siden 2008 har ført til udmattelse blandt ledere og medarbejdere. Fortsatte udfordringer, lavere vækst, uro i markeder og lande, globale udfordringer på klima, humanitære forhold og fattigdom, fremkalder et stort behov for ambitiøse ledere. Ledere, der kan lede organisationer til at yde deres bedste. Ambitiøse ledere, der for alvor tager ansvar for at bidrage til løsninger, uden selv at være styret af frygt.


Introduktion
Det kræver overskud og energi at være ambitiøs leder. Overskuddet og energien blandt ledere er aktuelt væk, og det kræver en ambitiøs leder at genskabe det. Den gode ledelse skaber energi, den gode ledelse kan lede det hele menneske, og den gode ledelse kan lede både kvinder og mænd.

Vi taler om at få flere kvinder i ledelse og ikke mindst i topledelse og bestyrelse. Vi har kørt os selv på vildspor ved at fokusere på kønnet som det vigtige. Vi er kørt fast og må se problemstillingen i et nyt lys. Det er tid til at skifte paradigme fra kønsdebat til en debat om det ambitiøse lederskab, hvor både de maskuline og feminine tilgange er i spil.

Vi er præget af en kollektiv opfattelse af, at god ledelse er den ledelse, der har ført os succesfuldt hen, der hvor verden er i dag – med en generelt meget maskulin ledelsesstil. Det er accepteret af begge køn, at der skal en masse handlekraft, hårdhed og maskulinitet til at lede virksomheder gennem kriser, men hvis vi indser, at den ledelsesstil også er den selvsamme, der har ført til, at vi efter mange år med mere eller mindre krisestemning står med organisationer, der mangler energi og overskud til for alvor at løfte os ud af udfordringerne, så erkender vi behovet for en ny type lederskab.

Vi bruger ikke det fulde potentiale hos, hverken mandlige og kvindelige ledere og medarbejdere. Når vi som mennesker ikke bruger store dele af os selv, så tæres der på energien og på lang bane bliver vi triste, trætte, udmattede, stressede og uproduktive.

Det er tid til at lede med det hele menneske – både de maskuline og de feminine sider af os. Vi har haft en ide om, at vi ved at introducere flere kvinder i ledelse vil få en bredere spilleplade – og det er også rigtigt. Men vi har stadig den udfordring generelt, at mænd har en følelse af, at de ikke forstår kvinder, og kvinder har en oplevelse af ikke at blive forstået.

Vi har brug for en ny definition af lederrollen, hvor vi introducerer hele den samlede spilleplade for god ledelse, og vi får den introduceret, så både mænd og kvinder kan finde ud af at spille på den.

I workshoppen afmystificerer Tina Moe kønnet for det andet køn. Vi har nogle få markante biologisk styrede forskelle, som er super nyttige at kende og anerkende – for begge køn. Når vi kender dem, kan vi bruge dem symbiotisk i ledelse. Den ambitiøse energigivende ledelse er ikke kønsbestemt – den er bestemt af tilgangen til ledelse, uagtet om det er en mand eller kvinde.

For at komme væk fra det binære mand/kvinde og over i et nyt paradigme, der går på tilgange til ledelsesopgaven uanset køn bliver ledelsesbanen kridet op i farveskalaen blå-lilla-rød, hvor lilla er en kontinuert farveskala fra blålilla til rødlilla. Tina har mødt røde mænd og blå kvinder, og de bedste ledere hun har haft har brugt en lilla ledelsestilgang.

Det lilla lederskabs spilleplade består af tre ting:

1) Energiskabelse
2) Forståelse af kønnenes forskelle
3) fokus på blandingen af den blå og røde ledelsestilgang – til en lilla ledelsestilgang

Det er Tinas påstand, at det lilla lederskab resulterer i bedre energi, bedre engagement, bedre resultater, bedre medarbejderfastholdelse og bedre liv med mere overskud der kan række ud over organisationens egne grænser. Løbende i workshoppen giver hun eksempler, perspektiver, og værktøjer med ambitionen om, at ledere af begge køn får lyst til at træne de dele af spillepladen, de ikke mestrer eller arbejder sammen på en måde, så hele spillepladen dækkes ordentligt af.