Disrupt dit lederskab – og nyd turen!

DISRUPT DIT LEDERSKAB – OG NYD TUREN!

Af Tina Moe, visionær topleder fra farma- og ingeniørbranchen

Det er en vildt facinerende tid, vi lever i. Fremtiden er fuld af muligheder, og vi kommer ikke uden om disruption. Lige hjemkommet fra Silicon Valley i Californien, en smeltedigel af nye startups, der er i fuld gang med at disrupte den verden, vi kender fra i går. Jeg tilbragte desuden tre dage med Singularity University, der er stedet, hvor viden om den nyeste, fremmeste og kommende teknologiske formåen er koncentreret. Jeg kom dertil med en bekymring for klodens store problemstillinger og gik derfra i lutter opløftet stemning over, at mulighederne ligger foran os. Teknologisk er det allerede – eller er ved at blive – muligt at løse de fleste af de største problemer i denne verden.

At frygte eller ikke frygte disruption? Det er opløftende, at et overtal af de nye startups jeg mødte i Silicon Valley er drevet af et mål om at gøre verden til et bedre sted. De tager udgangspunkt i menneskers og klodens problemer og bidrager passioneret med løsninger. Jeg tog på denne rejse med en nysgerrighed på der gik ud på at finde ud af, hvordan vi som mennesker skal udvikle os i den disruptive fremtid.

Ultrakort essens: Vi kommer til at leve længere, arbejde mindre, ja i perioder slet ikke have et arbejde. Mange af de jobs som vi kender i dag vil ikke længere være relevante om 10 år, og mange virksomheder vil ophøre med at eksistere. Til gengæld vil der opstå nye virksomheder og nye jobs. Men man spår, at antallet af jobs vil falde relativt i fremtiden.

Lige nu kan det for de fleste virke angstprovokerende at forestille sig et andet arbejdsliv. Men fat mod. Det bliver billigere at leve i fremtiden, så du behøver faktisk ikke at arbejde så meget. Der er mange, der på egen krop har følt hvor skønt, det er at leve med mindre arbejde, og have tid til at mærke sig selv. Det bliver desuden nemmere af, at hele samfundets norm om, at ”man kun er noget i kraft af sit arbejde” kommer til at ændre sig til, at ”du er noget i kraft af, at du er dig!”. Jeg tænker at det kan blive vidunderligt. Så kan vi også få tid til at være mennesker igen, interessere os for venner, familie og for andre mennesker i samfundet. Vi kan genoptage de gamle grækeres kulturelle forlystelser, og vi kan nyde naturen og livet.

Live and let die. Selvsagt frygter virksomheder for at blive disrupted – altså, at den rolle virksomheden udfylder i samfundet bliver overflødig. For tiden er disruption ofte drevet af nye virksomheders brug af data og teknologi til at skabe et meget attraktivt alternativ til nuværende ydelser. De har tilmed ofte en helt anden forretningsmodel, som gør, at det er svært bare at tage konkurrencen op.

Vi har en forestilling om, at virksomheder skal have et langt og lykkeligt virke. Disruption har den ulyksagelige effekt for en virksomhed, at virksomhedens virke langsomt eller hurtigt bliver overflødigt. Det er ok. Der er ingen naturlov i, at vi har de samme behov årtier efter årtier, så det bør ikke være nogen skam at lukke en branche ned. Det er dog en særdeles vanskelig ledelsesopgave. En lang række virksomheder er derfor gået igang med at disrupte sig selv – bankerne, forsikringsbranchen m.fl. har lavet et samarbejde med iværksættere for at få ideerne og nå at disrupte sig selv, før andre gør det. Dette er efter min mening det mest konstruktive, virksomhedsledere kan gøre i en disruptiv tid.

At lede i en disruptiv tid. Disruption er blevet et hverdagsord. Men hvad stiller vi op med det som ledere? At lede disruptive virksomheder er det samme som at skabe fremtiden. Efter at have mødt en del opstartsvirksomheder i Sillicon Valley og i Danmark, så kan man se, at dynamikken er en helt anden end i de større etablerede virksomheder. De bliver ledt på et purpose, et skønt narrativ for, hvad de kan gøre for verden, de bliver ledet med entreprenørånd, co-creation, manglende frygt for egen formåen, åbenhed for andres ideer og erfaringer, med samarbejde og holdånd, ”go-do-it” og med fuld fart ud over stepperne.

Startup-virksomheden er drevet i udviklingens ånd. Den corporate virksomhed er drevet i optimeringens ånd. Det giver sig selv, som også mange virksomheder har erfaret og velbeskrevet i litteraturen, at ”startuppen” ikke kan overleve i den corporate virksomhed. Lidt populært kan man sige, at immunforsvaret i den corporate virksomhed dræber ”startuppen”. Erfaringer viser, at det faktisk er en rigtig dårlig ide at indkorporere ”startuppen” i virksomheden – selv når den synes over kritisk masse.

Det betyder, at vi kan se for os, at de store virksomheder starter nye selvstændige virksomheder op, der kan disrupte den gamle virksomhed. I stedet for at indkorporere den nye virksomhed, så kan man lade ledere og medarbejdere søge jobs i den nye virksomhed og dermed blive vurderet i forhold til den nye virksomheds behov og systemer.

Med mine 20 år i ledelse af teknologi- og videnstunge virksomheder er jeg helt overbevist om, at fremtiden kalder på et ledelsesmæssigt paradigmeskifte til en mere ambitiøs og energigivende ledelse. Både hvis du skal lede en opstartsvirksomhed, en transition eller en gammel virksomhed, så er tiltrækning af de bedste medarbejdere et kardinalpunkt. I det perspektiv er det gamle kriseledelsesparadigme, frygtledelse, siloledelse, micro management og overkontrol helt ineffektivt. Vi kan kun løfte os innovativt ind i fremtiden ved at tænke mere i at lede hele mennesket, at håndtere frygt, at skabe energi og at trække på både de maskuline (blå) og de feminine (rød) ledelsestilgange – dette ledelsestilgang kalder jeg “Det lilla lederskab”. Det lilla lederskab er både ambitiøst på forretningen, målene og resultaterne, og på virksomhedens formål samt medarbejdere og lederes trivsel.

De fire områder du med fordel kan træne i det lilla lederskab er:

Din personlige ambition for dit lederskab. Det er et stærkt udgangspunkt at vide, hvor man selv kommer fra som leder. Hvad brænder du for? Hvad drives du af? Hvad er dit eget livs ”purpose”? Dernæst er det godt at tage stilling til, om du vil være leder eller manager. Forstået på den måde om du vil sætte retning og få folk med dig, eller om du vil løse de opgaver, der kommer af sig selv af at have rollen leder i en virksomhed. Hvis du vælger lederrollen, så tænk over påvirkningen, du vil gøre med dit lederskab, hvad er selve lederskabets kvalitet og mål, sæt ambitiøse mål for dig selv og dine medarbejdere.

Bliv ven med din frygt. Vi er alle mennesker og inderst inde bor den bare i os – frygten. Vi har allesammen – allesammen – fået en frygt med os fra barndommen, og den styrer os hele livet, indtil vi omfavner den og slutter fred. Frygten kan drive os til gode resultater, men den kan også forhindre os i at nå resultater, vi ønsker os. Der er en del teknikker til at blive ven med din personlige frygt.

Dertil kommer de frygt-drivere, der kommer af frygten for at miste, og de dræner din energi i stor stil. Frygten for at mangle noget, frygten for at miste din egen stilling, din egen præstige, dit eget ego, frygten for hvad andre tænker, og hvad fremtiden bringer. Også disse kan du arbejde med, så du til sidst bliver stort set fri for det drivanker, som frygt er for din energi og dine handlinger. Når du er fri af frygten, kan du tage de bedste beslutninger, have det bedste samarbejde og skabe de bedste resultater. Du kan føle dig fri og levende.

Det at turde se frygten i øjnene og lege i tankerne med scernarier om, hvad nu hvis det og det skete, hvad ville det så egentlig betyde, og hvad er det værste der kan ske? At turde tænke disse scenarier er en stor inspiration til at åbne for muligheder, ens egen udvikling og kan være den nysgerrige vej til større mod.

Lær at skabe energi. Energi i livet er der masser af. I virkeligheden er der mange af de ting, vi går og gør, der tærer på energien. I udgangspunkt har vi masser af god energi, hvis vi hviler i os selv. Det kræver en indsats at hvile i sig selv, man skal lytte meget nøje til sig selv og sin krop og turde se sin frygt i øjnene. En god måde at vokse på som leder er at blive mere og mere bevist om, hvad der giver en energi, og hvad der dræner en for energi – og så justere sin måde at samarbejde, uddelegere og leve på derefter.

Energi er noget der smitter, og derfor er det særligt vigtigt, at du som leder bruger din energi i dit lederskab. Du kan sætte den gode energi igang bevidst, hvis du arbejder med din egen energi og på at skabe energi i situationer.

Til at skabe min grundenergi bruger jeg motion, meditation og sund kost som basis energigivere, men jeg bruger også teknikker til at bygge energi op, inden jeg går ind til et møde, skal holde et foredrag eller have en vanskelig samtale. Det er teknikker, der bygger på at visualisere et godt resultat af mødet, uden at jeg nødvendigvis skal sætte ord på et helt konkret resultat.

Og så er der den store teknik, der hedder at se verden i et andet lys – eller paraphrasing, som jeg kalder det. Hvis en situation er vanskelig, eller hvis jeg står med en konflikt. Hjælper det at se det i et helt andet perspektiv eller fra den andens synsvinkel.

De feminine og maskuline ledelsestilgange. Til en tid hvor ting forandrer sig hurtigt, er det helt umuligt som leder altid at vide, hvad der er bedst. Det handler i stedet om at få medarbejdernes viden, iderigdom, engagement i spil til at løse udfordringerne. Det kræver, at vi som ledere bruger hele os selv – både de ’maskuline’ og de ’feminine’ sider af os.

For at få ledelse afkoblet kønsdebatten ridser jeg spillepladen for god ledelse op i farverne blå og rød – samt blandingerne heraf, der giver lilla. Blå står for de maskuline ledelsestilgange, og farven rød står for de feminine ledelsestilgange. Husk maskulin er ikke det samme som mand og feminin ikke det samme som kvinde. Alle mennesker har både maskuline og feminine sider af sig. ALLE disse ledelsestilgange er GODE og nødvendige i god ledelse af en virksomhed. Det afgørende er, at vi fleksibelt bruger dem alle i vores ledelse.

aaeaaqaaaaaaaafmaaaajgrjzdk4zjniltdmndatndyxys1iotjhltkxm2i5mwu2nwyxyg

Der er ikke én leder, der er mester i alle tilgangene, men til forandrings-processer og til at få medarbejderne med på rejsen, er det afgørende, at alle tilgangene bruges i vores ledelse. Så enten må du træne dem du ikke føler dig på hjemmebane i, eller også teamer du op med en, der supplerer dig på disse områder.

I en disruptiv tid har vi alle mulighed for at være med til at skabe fremtiden. For virksomheden og for os selv. Nyd udviklingen!