Novo Nordisk: Når massefyringer er varslet rykker frygten ind og fokus slingrer

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

NÅR MASSEFYRINGER ER VARSLET RYKKER FRYGTEN IND OG FOKUS SLINGRER

Af Tina Moe, visionær topleder fra farma- og ingeniørbranchen

Flere afdelinger i Novo Nordisk går en mindre produktiv tid i møde. Der er en høj pris at betale for at varsle massefyringer i god tid, for virksomheden og for medarbejderne, men sådan er reglerne. Hvad kan man gøre for at få det bedst mulige ud af den frygtsomme periode?

 

1. TRÆNE MEDARBEJDERNE I AT HÅNDTERE FRYGTEN. Der er altid en vej. Det er vigtigt at huske, at det der sker ikke er definitivt, det er en fase af livet – en fase med en afmålt tidsramme, der nok er ukendt, men typisk 3-12 måneder. Der skal muligvis en træner på, men det handler om at den enkelte visualiserer 2-4 fremtidige scenarier, og systematisk går i detajler med hvert af dem, og smage på godt og skidt. Hvordan ser det ud, hvad er det værste der kan ske, hvad er det bedste der kan ske, hvad er vigtig for mig i mit liv, hvad kan jeg selv gøre. Ved at turde at se fremtidige scenarier i øjenene og udforske dem, så kan man tage handlekraften og handlingsretten tilbage til sig selv i tilfældet af, at der bliver brug for det.

 

2. KLÆDE LEDERNE ORDENTLIGT PÅ TIL FØR, UNDER OG EFTER FYRINGSRUNDEN. Lederne i store ordentlige virksomheder som Novo Nordisk bliver sikkert behørigt trænet i at gennemføre en ordentlig og værdig fyring. Men bliver de trænet i at lede i månederne inden fyringen? Og månederne efter? Det er nu, der for alvor skal steppes op i lederskabet – hvor en blanding af maskulin og feminin ledelse skal i spil. Maskulin ledelse med klare mål og rammer for de næste måneder, målet med de næste måneder er…”, ”hvad skal vi fokusere på at levere nu er…” men supleret med feminin ledelse: lederen skal også iscenesætte at tale om uvisheden og frygten i afdelingen og give en åben invitation til medarbejderne kan komme og tale 1:1 der ønsker det – mødet kan ikke ændre situationen, men nogle medarbejdere har glæde af at få talt om tingene eller at få noget personlig feedback. Lederne skal tænke i at lede mennersker i denne tid for at 1) holde produktiviteten oppe og 2) få medarbejderne bedst muligt igennem tiden før og efter selve fyringerne.

 

3. GIV DE FYREDE MEDARBEJDERNE EN MENTAL MADPAKKE MED PÅ REJSEN. Man kan føle sig meget utilstrækkelig efter en fyring. Som medarbejder har du brug for noget, at komme videre på; f.eks. at det ikke handlede om dig personligt, eller kontruktiv feedback om styrker at bygge videre på i fremtiden, f.eks. ved et tilbud fra lederen om at give en skriftlig anbefaling. Mange større virksomheder giver forløb hos en ekstern partner så medarbejderen får professionel hjælp til at komme godt videre. Det ændrer bare ikke ved, at det er den nuværende leder, der hurtigst kan skabe det bedst mulige fundament for at komme videre. Det bør være en hver god leders ambition.

http://www.novonordisk.com/media/news-details.2045282.html