Tina Moe

TINA MOE, VISIONÆR TOPLEDER FRA FARMA- OG INGENIØRBRANCHEN

Tina Moe er en erfaren topleder indenfor farmabranchen, IT og den rådgivende ingeniørbranche. Hun ved, hvordan man skaber resultater gennem ledelse af vidensmedarbejdere og relationsbaseret salg. Lederstillinger i Novo Nordisk, NNE Pharmaplan og ALECTIA har givet et internationalt udsyn, ved ledelse af medarbejdere i USA, Japan, UK, Australien, Danmark og ikke mindst ved kundeansvar for internationale koncerner. Tina har haft ansvar for op til 800 medarbejdere og omsætning på over en milliard. 

Tina Moe beskrives som en visionær leder med stor ansvarsfølelse og samtidig en hands on motivator, teamspiller, organisator med nye måder at se tingene på, så hun inspirerer og løfter mennesker. Hun er en leder, der går efter, at virksomheden både skal generere profit, at medarbejderne trives, og at der er et højere formål, som rækker ud over virksomhedens grænser (purpose, people, planet & profit).

Tina Moe har navigeret som leder i virksomheder med en tidens fremherskende kultur med et overvejende fokus på vækst og profitoptimering. Da hun blev 50 år gav hun sig selv en fødselsdagsgave. Hun sagde sit job op. Hun elsker ledelsesansvaret og opgaven men er træt af at den ikke tænkes helhedsorienteret nok. Det helhedsorienterede er en bedre forretning og en helt anden oplevelse for virksomhedens medarbejdere og kunder. Vi skal tilbage og lede mennesker (human beings og ikke human doings), skabe energi samt sætte en ambitiøs dagsorden for virksomhedens virke. Behovet for dette er kæmpe stort i den fremtid vi ser ud i med stigende acceleration og teknologiske kvantespring. Vi kan kun løfte os innovativt ind i fremtiden ved at  tænke mere i at lede mennesker, at håndtere frygt, at skabe energi, at forene blå og røde ledelsestilgange til en agil ”både og” ledelse – som Tina kalder “Det lilla lederskab”. Det lilla lederskab er både ambitiøst på forretningen, målene og resultaterne, og på virksomhedens formål samt medarbejdere og lederes trivsel.

Se Tina Moe’s CV nedenfor – som desuden dækker over en række bestyrelsesposter, bl.a. hos Hedeselskabet, Alectia UK, IPU, Wemind og NNE Plarmaplan.

 

2012-2015Senior Vice President at Alectia A/S.
2007-2011General Manager at NNE Pharmaplan A/S.
2006-2007Project director at Novo Nordisk A/S.
2001-2006Department manager at NNE A/S.
1998-2001Project manager at Novo Nordisk Engineering A/S.
1995-1998Assistant professor at Technical University of Denmark.
1995-1995Research secretary at the Danish Technical research council.
BestyrelsesposterHedeselskabet, IPU, Alectia UK, Wemind, NNE Pharmaplan.
TillidsposterAdvisory Board Member DTU Compute, CBS – SIMI Avisory Board member MSDS, External censor at Tromsø University
FrivilligArt District (founder), Innovationshøjskolen, Fødevarebanken.